YOYO小狀元  
東森幼幼
 
07-18(日)  ~

主持人:
香蕉哥哥(林掄元)

 
兒童自製節目「大頭小狀元」,由深受孩子喜愛的香蕉哥哥林掄元主持,節目中將帶小朋友去認識台灣各地的技藝達人。在「大頭小狀元」節目裡,將介紹和小朋友日常生活中息息相關的行業。
點選看原來大小
廣告

YOYO小狀元 -2
07-18(三) 06:30~07:00
YOYO小狀元 -2
07-19(四) 02:00~02:30
YOYO小狀元 -2
07-19(四) 06:30~07:00
YOYO小狀元 -2
07-20(五) 02:00~02:30
YOYO小狀元 -2
07-20(五) 06:30~07:00
YOYO小狀元 -2
07-21(六) 02:00~02:30
YOYO小狀元 -2
07-21(六) 06:30~07:00
YOYO小狀元 -2
07-22(日) 02:00~02:30
YOYO小狀元 -2
07-22(日) 06:30~07:00
YOYO小狀元 -2
07-23(一) 02:00~02:30